荣誉
荣誉
企业荣誉
企业荣誉
企业荣誉

2000

01.jpg

Anji Wan Hang Furniture Co., Ltd.

2003

02.jpg

Anji Wan Hang Furniture Co., Ltd.

2007

03.jpg

Anji Wan Hang Furniture Co., Ltd.

2010

04.jpg

Anji Wan Hang Furniture Co., Ltd.

  • In 2010, the company organized a team to visit Qiandao Lake scenic spot in Zhejiang.
  • In 2011, the company organized a team to visit Hengdian film and TV base.
  • In 2012, the company organized a team to visit Zhejiang Xiangshan scenic spot.
  • In 2014, the company organized a team to visit Zhejiang Shengsi scenic area.
  • In 2015, the company organized a team to visit Songcheng, Zhejiang.
  • In 2016, the company organized a team to visit Anhui Mount Huangshan scenic area.
  • In 2017, the company organized a team to visit Zhejiang Zhoushan scenic area.
  • In 2018, the company organized a team to visit Yandang Mountain, Wenzhou, Zhejiang